גברת קאראג'וגלו ראתה את עצמה כאלת אהבה יוונית קדמונית

וכשצריך לשמור על מוניטין מהסוג הזה, אין שום טעם להתגורר באי קטן ,שיש בו רק שניים או שלושה גברים ראויים. מכל מקום היו לה תחת וציצי יותר מכל הנשים שבילי החליק מתחתן אי פעם. לתפיסתה, התשוקה היוונית המיתולוגית משמעה להשתטח עליך, תשעים קילו של בשר במצב של טירוף, שיער סתור, בטן מפרפרת והיו אנשים שהתחילו לדאוג לרגע ברצינות ולשאול את עצמם אם יצליחו אי פעם להחזיר לעצמם את השקעתם. בנוסף לכך, היה לה הרגל יחודי לתחוב לך את השד שלה בין השפתיים והיית צריך להישאר שרוע שם, בפה מלא, בזמן שהאלה היוונית השפילה את  עיניה אליך מגובה השמים, וחזרה ואמרה: "זה טוב, בייבי? זה טוב?"

רומן גארי מתוך :הסערה