והשני שם מי הוא? זה כהן

כבר היה לך אותו  לפני אלפיים שנה .

"למה הוא שוחה נגד הזרם?" 

"הוא יהודי יקירתי אדיאליסט . אלה ציניקנים אמיתיים," כן, אבל למה הוא שוחה נגד הזרם זה לא נאה."

הוא מאותם אלה שעושים דווקא. זה ידוע.

"מה הוא צועק?"

"זה ביידיש יקירתי,ln the baba"

מה זה?  "זה אחווה ביידיש יקירתי,"

"הוא באמת לא נראה מרוצה,"

זה נובע מהמקור  הם משקיעים בכך את כול נשמתם.

"הם מחפשים את הטוהר, בגלל המקורות שלהם."

מתוך: ריקודו של ג'יננגיס כהן .מאת רומן גארי