יש מה להסביר, ויש מה להראות בישראל. אבל אנחנו נלחמים בלי כדורים ובלי תחמושת. כל תקציב ההסברה של מדינת ישראל קטן יותר מתקציב הפרסום של'מילקי'