"על מבוכות ופשיטת רגל רעיונית ומוסרית של "השמאל הישראלי

שתיקה מביכה לאחר הטבח במתפללים בבוקר ע"י ערבים מוסתים על ידי אבו מאזן,אותו אבו מאזן ה-"פרטנר"לשלום איפה אתם ,מסתתרים כרגיל כשאין לכם מה לומר ואתם  בפשיטת רגל כללית

WWWWWWWWmotisagron99cokk44w1.9.13-011motisagronokkkkkaaaamotisagronokkkBBBBBBBZZZokkkkPicture-2012-065motisagro9motisagronpo2011OPAAAAccopmotisagron4mo4449