הציווי הציוני

בשולחן היהודי יש כמובן מקום לחילוקי דעות. איש אינו יכול לתבוע מיהודי אמריקה, או מכל יהודי החי במקום כלשהו בעולם, להסכים בלב שלם ובנפש חפצה לכל מהלך שיוזמת ממשלה ישראלית. ואולם, בל נטעה: האדישות לגורלה של ישראל, כמו גם הקריאה לנקיטת צעדים המסכנים את יכולתה להתקיים, מנוגדות בתכלית לרוחה של היהדות. כפי שנראה, המסורת היהודית, שהתגבשה לאורך מאות רבות בשנים של חיים קהילתיים, מייחסת חשיבות עצומה לסולידריות קיבוצית, ולא פעם מציבה אותה מעל כל אינטרס אישי והשקפה פרטית. הזהות היהודית נשענת על הסולידריות הזו וניזונה ממנה – ומי שמנער את חוצנו מישראל, מסיבות כאלה ואחרות, מפנה גם לה עורף.
 
מרלה ברוורמן: אתר תכלת